Vesta Vitalis

“Integrale visie op gezondheid voor de best functionerende organisaties en vitaalste werknemers”

Door de jaren ervaring in de 1elijns gezondheidszorg zien we dat uitval vaak het gevolg is van verkeerde strategieën in hun leefstijl, of zelfs na ongelukjes in hun privéleven waar ze niet adequaat mee omgaan.
We moeten daarom niet kijken naar de onmogelijkheden van de situatie maar juist naar de verbetering die mogelijk is. Die mensen leren waar ze op moeten letten en hoe zelf de problemen kunnen tackelen om verergering te voorkomen, zal het verschil gaan maken in de uitval in het bedrijf.

Voor een bedrijf betekend dit vitalere werknemers, meer betrokkenheid en hogere werknemerstevredenheid. Hiermee hebben wij ook invloed op het verzuim binnen het bedrijf want tevreden en vitale werknemers zijn minder vaak ziek en als ze ziek zijn sneller weer terug op de werkvloer.

vesta vitalis

Uiteraard is het uiteindelijke aanbod altijd maatwerk en stemmen we dit af op jullie vraag en behoefte. Dit gaat doormiddel van een kennismakingsgesprek, waarin samen word gekeken waar wij door middel van kennis en inzicht, processen kunnen verbeteren binnen de organisatie.

Wij hebben een unieke integrale en verbindende visie op gezondheid, hiermee vergroten wij het inzicht op alle lagen binnen organisaties. Wij richten ons niet op een los kenmerk binnen gezondheid maar geven inzicht in het geheel op een interactieve en stimulerende manier.

Dit bewerkstelligen wij door op 3 niveaus te werken:

Medewerkers

Workshop voor medewerkers om inzicht te krijgen in hun gezondheid en welke positieve veranderingen ze zelf kunnen aanbrengen om de beste versie van zichzelf te worden. Dit word vormgegeven in groepen van +/- 10 personen.

Teamleiders en Hr-professionals

Workshops voor teamleiders en Hr-professionals om kennis en inzicht te vergroten op het gebied van vitaliteit, preventie en gezondheid binnen de organisatie. Om vervolgens deze kennis toe te kunnen passen binnen de organisatie naar collega’s of werknemers toe. Dit om (langdurig) uitval te voorkomen. Hier zal meer diepgang zijn in de processen die werken op de achtergrond dan bij de workshops.

Individuele trajecten

Individuele trajecten bij een heldere hupvraag waar intensieve begeleiding nodig is. Kan zijn bij langdurige ziekte of herstel hiervan en terugkerende problemen die niet volledig oplossen. Hiervoor zal door middel van een intake bekeken worden wat er nodig is en word er een plan opgesteld.